Luang Phee Jazz 5G (2018) หลวงพี่แจ๊ส 5G

หลวงพี่แจ๊ส 5G ภายหลังจากเกิดเรื่องราววุ่นวายที่หลวงพี่แจ๊ส (แจ๊ส เชิญชวนชื่น) eazyportal.comได้เข้ามาเผชิญเรื่องราวเยอะแยะ ในเมืองหลวงก็ทำให้คุณได้รับทราบถึงการใช้ชีวิตที่ไม่ว่าจะเป็นคนเดินดินหรือเป็นภิกษุ ก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากเรื่องของความรัก, Read More

หลวงพี่แจ๊ส 5G

หลวงพี่แจ๊ส 5G ผู้กำกับ : พชร์ อานนท์ นักแสดง : แจ๊ส ชวนชื่น เรื่องย่อ หลวงพี่แจ๊ส 5G : หลังจากเหตุการณ์วุ่นวายที่หลวงพี่แจ๊ส(แจ๊ส ชวนชื่น) ได้เข้ามาพบเจอเรื่องราวมากมาย ในเมืองหลวงก็ทำให้ท่านได้รับรู้ถึงการใช้ชีวิตที่ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นพ Read More