กรุงเกษม

กรุงเกษม

ความเป็นมา
คลองผดุงกรุงเกษม คลองผดุงกรุงเกษม (อังกฤษ: Khlong Phadung Krung Kasem) เป็นคลองรอบพระนครชั้นนอก ขุดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม…
Read More
ศึกสิบสามห้าง

ศึกสิบสามห้าง

ความเป็นมา
ศึกสิบสามห้าง พุทธศักราช 2502 ถนนสิบสามห้างบางลำภูยุคนั้น เรียกได้ว่าเป็นศูนย์การค้าสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯเป็นต้นทางของรถเมล์หล…
Read More